”Grevinnan döpte Skarpnäck efter ett tyskt slott”

""
Neuscharfeneck. En imponerande tegelbyggnad. Foto © Peter Schmenger (17/7, 2005) Licens: Creative Commons CCBY-SA3.0

HISTORIA • Den kommunala grundskolan i Skarpnäck tog sig för inte så länge sedan namnet Skarpatorpsskolan efter det gamla namnet på platsen. Men hur fick egentligen Skarpnäcksfältet sitt lite ovanliga namn? Stämmer det här med grevinnan och det tyska slottet? Lennart Elovsson och nätverket Skarpnäcks hembygd hjälper oss att reda ut begreppen. 

En gammal lantmäterikarta över området visar att namnet Herre gården Skarpen Eek var i bruk redan 1671. Men namnet ska inte ha något med ekarna på området att göra. Snarare motsvarar Eek det tyska ordet för hörn: eck. Herrgården döptes, sägs det, efter ett gammalt slott i Tyskland, Neuscharfeneck (betyder ungefär ”nya skarpa hörnet” på svenska). berättar Lennart Elovsson.

Stämmer det alltså att den grevinna som på 1600-talet lät bygga herrgården vid Skarpa, döpte den till Skarpnäck efter ett 1300-talsslott i Tyskland?
– Ägaren till herrgården, grevinnan Maria Sophia De la Gardie, hade kontakter med en herr greve Ludwig von Löwenstein, som residerade på slottet Neuscharfeneck i Rheinland-Pfalz, Tyskland. Vilket förmodligen inspirerade till namnet. När grevinnan köpte ägorna här, tyckte hon inte om namnet Skarpa – som har att göra med att marken var ”skarp”, dvs ofruktbar. Över varianterna Scharfen eck, Skarpen Eek och så vidare bildades istället slutligen namnet Skarpnäck. 

Har du själv besökt slottet?
– Som lokalpatriot och medlem i Nätverket Skarpnäcks Hembygd har jag naturligtvis besökt slottet, men av det återstår numera bara ruiner. Jag filmade på platsen och har lagt upp en video på YouTube, där de första tre och en halv minuterna är en rundvandring i ruinerna av Neuscharfeneck. Tyvärr lämnar filmen en del övrigt att önska när det gäller kvaliteten, jag hoppas kunna lägga upp en version med bättre bildkvalitet längre fram.

""
Karta över Ramberg och slottsruinen Neuscharfeneck strax intill. Karta: Google

– Jag har tågluffat åtskilliga gånger och dokumenterat resorna i bild och text. Inför tågluffningen 2004 bestämde jag mig för att besöka slottet. Den gången åkte jag ensam och gjorde en utflykt dit från Koblenz. Man åker enklast till Ramberg, sedan är det en ganska lång promenad upp till slottet. Ut av detta fick jag ju en naturupplevelse och en känsla av historiens vingslag relaterat till min hembygd Skarpnäck.

Hur aktivt är nätverket Skarpnäcks hembygd? – Vi är ett ganska nytt nätverk, men det händer en hel del. Vår nästa aktivitet äger rum på söndag 15 oktober. Kom gärna om du har möjlighet! Då håller Torbjörn Hallström i en gratis promenad i och om Björkhagen och det är samling kl. 13.00 vid Björkhagens tunnelbanestation. Föreningens nästa möte äger rum i lokalen på Segelflygsgatan 20 i Skarpnäck den 19 november klockan 19.00. Vi har också en hemsida och en Facebookgrupp.

– Jag har filmat och lagt ut flera av nätverkets aktiviteter på YouTube, bland annat en rundvandring i Kärrtorp i juni i år och en föreläsning i Skarpnäck i mars med Anders Wennersten, om biltävlingarna på det gamla flygfältet.


Publicerad på YouTube 6 juni 2017 av Lennart Elovsson.

Text: Aminata Grut
2017-10-10 kl 22:00

Relaterat:
Slottet Neuscharfeneck från luften, filmat i mars 2014 med hjälp av en drone.
Skarpnäck – från vikingatid till hippies, rally och flygfält, Skarpnäcks Nyheter 8/10 2017