”Visa att förorten är en del av Sverige”

""
Foto © Aminata Grut

DEBATT • Samhället måste visa att förorten och förortsborna är en viktig och välkommen del av Sverige. Vi får inte låta utanförskap, brist på inkludering och nyrekrytering av unga in i kriminalitet ta över. Det skriver polisen Martin Marmgren i ett debattinlägg i tidningen Dagens Samhälle. 

Han beskriver i debattinlägget, som publicerades i tisdags, bland annat hur han deltagit i ett seminarium där en ungdomsledare berättat att de små barnen i ”orten” från början har samma drömmar som alla andra barn. De vill bli astronauter, läkare och så vidare. Men sedan händer något. Ett mentalt utanförskap uppstår och upprätthålls sedan av ungdomarna själva, skriver Marmgren i sitt debattinlägg.

– När barnen växer upp händer något. Ungdomsledaren beskrev det som att drömmarna försvinner. Bara några år senare tror samma barn inte ens att de har kapacitet att gå ut skolan. De förebilder som upplevs som mest tillgängliga är lokala knarkhandlare.

För att bryta utanförskapet krävs mer än bara kraftfulla polisiära insatser mot kriminalitet, skriver Marmgren:

– En viktig framgångsfaktor är att förortens invånare själva är delaktiga i lösningarna. Det ställer krav på hur myndigheter, inte minst polisen, arbetar. Det handlar om att alltid ha ett korrekt bemötande och visa respekt, men också om att samverka nära med lokalsamhället. Vi behöver bygga relationer, skapa en allians med de boende, stärka tilliten i området och öka förtroendet för myndigheter.

 

Samtidigt pågår en utveckling där forskarna tydligt kan se att respekten för och tilltron till det politiska system vi har i dag, den representativa demokratin, minskar kraftigt bland ungdomar. Det skriver David Samuelsson, generalsekreterare för bransch- och intresseorganisationen Studieförbunden, i en annan debattartikel i Aftonbladet i dag.

Nästan hälften av de unga (18–29 år) tycker att det vore bättre om experter, inte regeringen, fattar beslut om vad som är bäst för landet. Dessutom tar bara tre av tio starkt avstånd från att Sverige skulle kunna styras av en ledare med makt att inte behöva bry sig om riksdag och allmänna val. Det visar en undersökning som nyligen gjorts av Studieförbunden. Men samtidigt tycker nio av tio tillfrågade också att samhället ska stötta organisationer som arbetar för att stärka och utveckla demokratin.

– Ingen demokrati kan fungera utan delaktiga medborgare: demokrati kräver demokrater, skriver David Samuelsson.

Läs debattinläggen i sin helhet, genom att klicka på länkarna nedan.

Text: Aminata Grut
2017-10-05 kl 10:00
redaktion@skarpnacksnyheter.se

Relaterat
Visa att förorten är en del av Sverige, Martin Marmgren i Dagens Debatt, 3/10 2017
Politiker ska inte styra Sverige, Studieförbundens i Aftonbladet 5/10 2017
OBS! Att länkarna öppnas i nytt fönster