Testa dig själv – tio frågor om Skarpnäck

""
Vem var här för att inviga tunnelbanan? Foto © Aminata Grut

Vad vet du om Skarpnäck? Vem invigde till exempel Skarpnäcks tunnelbana? Hur många bor på Skarpnäcksfältet? Hur många är unga vuxna? Och hur många får socialbidrag? Testa dina kunskaper om nutid och historia med hjälp av Skarpnäcks Nyheters tio frågor om Skarpnäcksfältet. Svaren publiceras på söndag.

I hela Skarpnäcks stadsdel bodde det 46 145 personer den 31 december 2016. Men hur många bor det på Skarpnäcksfältet? Siffror och fakta i frågorna kommer från Statistiska centralbyrån och Skarpnäcks stadsdel.

1. Hur många personer, ungefär, bodde det den 31 december 2016 på Skarpnäcksfältet?

 1. 6 000
 2. 15 000
 3. 11 000

Vi som bor i Skarpnäck har lite lägre inkomster och lite högre ohälsotal än övriga Stockholm och så har det sett ut länge. Antalet sjukdagar är 18,8 för Sthlm och 26,7 för oss. Men hur mycket mindre tjänar vi?

2. I hela Stockholm var medelinkomsten 352 000 kr under 2015. Hur hög var medelinkomsten på Skarpnäcksfältet 2015?

 1. ca 170 000
 2. ca 250 000
 3. ca 300 000

På Skarpnäcksfältet talas många olika språk. Men hur många av oss som bor här har egentligen utländsk bakgrund? Genomsnittet i Sveriges storstäder är 24% och nästan hälften av de personerna kommer från ett annat land i Europa.

3. Hur många av de som bor på Skarpnäcksfältet har så kallat utländsk bakgrund?

 1. 39%
 2. 50%
 3. 24%

Hela 76% av alla som bor på Skarpnäcksfältet och är mellan 20-64 år är förvärvsarbetande. Det är bara två procent färre än för Stockholm som helhet. Bara tre procent är öppet arbetslösa, de flesta av dem är mellan 18 och 24 år. Men hur många är det som får ekonomiskt bistånd?

4. Hur många av de som bor i Skarpnäck får ekonomiskt bistånd? Genomsnittet för Stockholm är 2,7%

 1. 20,5%
 2. 15,5%
 3. 3,5%

Skarpnäck har alltid varit en stadsdel med många ungdomar. Av statistiken för 2015 framgår att hela 21% av alla som bor här är under 15 år. Men hur många är unga vuxna?

5. Hur många av de som bodde på Skarpnäcksfältet den 31 december 2016 var under 25 år?

 1. 31%
 2. 50%
 3. 15%

1990 var 65% av bostäderna i flerbostadshus på Skarpnäcksfältet hyresrätter. Sedan dess har det byggts nya bostäder och allmännyttan har sålt ut en del av sitt bestånd. Totalt fanns det 3723 lägenheter på fältet i slutet av år 2014.

6. Hur många av bostäderna i Skarpnäcksfältets flerbostadshus var fortfarande hyresrätter 2014?

 1. 39%
 2. 61%
 3. 23%

I början av 1900-talet var bostadsbristen stor och Stockholms stad köpte in mark på många platser runt staden för att bygga bostäder. Skarpnäcks gård med tillhörande mark köptes in 1922.

7. Vad var från början syftet med Stockholms stads markköp i Skarpnäck?

 1. Bygga bostäder
 2. Anlägga en flygplats
 3. Skapa kolonilotter

Att Skarpnäck tidigare varit ett lantbruk kanske du känner till. Du kanske också vet att det finns lämningar efter vikingar runt sjön Flaten och fornlämningar runt fältet. Men hur länge har marken runt Skarpnäcksfältet varit bebodd enligt skriftlig dokumentation?

8. Hur gamla är de äldsta dokument som visar att det fanns bofasta på markerna runt fältet? Gissa årtalet.

 1. 1432
 2. 1530
 3. 1670

Att Skarpnäcks tunnelbana, när den invigdes den 15 augusti 1994 blev den hundrade stationen i Stockholms tunnelbanenät, det kanske du visste. Men vem var här för att inviga stationen?

9. Vem invigde Skarpnäcks tunnelbana?

 1. Sveriges dåvarande statsminister Carl Bildt (M)
 2. Sveriges kung Carl Gustaf
 3. Kronprinsessan Victoria

10. Vet du vilken annan tunnelbanestation i världen som invigdes samma år som Skarpnäcks tunnelbana?

 1. Wittenbergplatz (Berlins tunnelbana)
 2. Paris-Charles du Gaulle (Paris tunnelbana)
 3. Lufthavnen (Köpenhamns Metro)

Lycka till! Här hittar du svaren på frågorna.

Redaktionen
2017-10-05 kl 11:30, uppdaterad 9/10 kl 13:00
redaktion@skarpnacksnyheter.se