Alla ärenden på nästa möte i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Foto © Aminata Grut

POLITIK • Nu hittar du alla föredragningslistor och handlingar till stadsdelsnämndens sammanträden på en ny plats för e-dokument under stockholm.se

Dagordning och handlingar brukar finnas på plats 14 dagar innan nästa sammanträde. Den som vill får närvara under nämndens sammanträden, som brukar hållas i Skarpnäcks kulturhus och under den inledande presentationen kan det också finnas möjlighet att ställa frågor.

OBS! Att tidigare handlingar, före 2019-05-23, finns att läsa på webbsajten Insyn Sverige.

Redaktionen
2017-10-05 kl 11:24, uppdaterat kl 20:30, uppdaterat 2020-03-03
redaktion@skarpnacksnyheter.se

Länkar
Här hittar du handlingarna till nästa möte