Koll på trafikläget med karta och kameror

""

TRAFIK • Vill du också ha koll på trafikläget? Känner du i så fall till sajten trafiken.nu, som är ett samarbete mellan Trafikverket, Trafik Stockholm och Stockholms stad? Eller sl.se, som visar läget i kollektivtrafiken?

För dig som reser kollektivt finns information om trafikläget på Stockholms Lokaltrafiks (SL) sajt. På en interaktiv karta markeras platsen där du befinner dig (om du ger appen tillåtelse att se var du befinner dig). Du kan klicka på olika hållplatser och stationer för att få information om när nästa tåg eller buss går. Du kan markera att du vill se tabelltid, eller realtid, det vill säga hur lång tid det verkligen tar innan nästa buss eller tåg kommer.

För dig som är intresserad av biltrafiken finns sajten trafiken.nu, där du hittar en interaktiv karta över Stockholm med tillfartsvägar. Informationen kommer bland annat från Stockholms vägtrafikcentral, Trafik Stockholm. Varningsskyltar visar på kartan om och var det finns hinder på vägen och du kan se aktuell genomsnittshastighet för de större vägarna. Klickar du på vägen så visas genomsnittshastigheten.

Där trafiken rör sig mycket långsamt, eller där det finns trafikhinder, markeras vägen automatiskt med rött på kartan. Grönt markerar normal framkomlighet. På sajten finns också uppdaterad skriftlig information om vägarbeten, hinder på vägen mm. Kryssar du för olika alternativ, så visar kartan fler eller färre sorters information.

På trafiksajten hittar du också bilder från alla stadens trafikövervakningskameror, som visar trafikläget på olika vägavsnitt. Du kan markera dina favoritkameror och sajten ”känner igen” din mobil eller dator när du kommer tillbaka nästa gång och visar samma favoriter. Trafikkamerornas bilder visar läget med några minuters fördröjning.

Kartan är ett mycket bra verktyg för den som vill planera sin resa, eller bara lära känna trafiken. Till exempel kan man genom att studera kartan se under vilka tider trafiken är lugnast. Generellt brukar morgontrafiken lätta något strax efter hel timme, då många som är på väg till jobbet börjar klockan 7, 8 eller 9.

För dig som hellre vill lyssna på lokal trafikinformation i radio, finns förstås också alternativet att ratta in Radio Stockholms trafiksändningar, eller att programmera in RDS-bevakning av sändningarna så att de bryter in och berättar om akuta händelser i trafiken. Radions trafikredaktion sänder mellan 05.30-18.30, efter nyheterna på hel och halv timme, samt under högtrafik var 15:e minut. Du kan också prenumerera på radions trafikinformation via rss.

text: Aminata Grut
2017-09-12 kl 06:30

 

Fler länkar:
Läget i tågtrafiken, för vägfärjor och på vägar i hela Sverige (Trafikverket)
Resrobot (avancerad reseplanerartjänst)

 

Händelser som kan påverka trafiken i Stockholm under september.

Riksmötets öppnande. I dag, tisdagen 12 september, öppnas Riksdagen för hösten och det blir en del avstängningar på gator och broar i city. Ett upprop inleder mötet kl 11.00. Läs mer här.

Kungsbron. Från klockan 22.00 den 11 september stängs flera körfält av på Kungsbron (över Östra Järnvägsgatan) på grund av underhåll av broskarv. Arbetena pågår nattetid mellan klockan 22.00 och 05.00 och planeras vara färdiga den 29 september. Cykeltrafik hänvisas till blandtrafik.

Försvarsmaktens övning Aurora. Övningen genomförs 11-29 september. Försvarsmaktens samtliga stridskrafter och ett flertal myndigheter deltar i övningen, bland dem Trafikverket. Mälardalen och Stockholm hör till de största övningsområdena. När militära fordon och trupp förflyttas under övningen kan det påverka framkomligheten på vissa vägar, exempelvis Nynäsvägen. På Försvarsmaktens webbplats finns en översikt över vilka områden som omfattas av övningen och under vilka tider och på vilka vägar större transporter kommer att ske.

Bilfri dag i Stockholms city och Gamla stan 17 september, arrangeras av Stockholms stad och innebär att Gamla stan och delar av city stängs för motorfordonstrafik mellan 09.00-18.00. Alla infarter till området ska stängas av med staket och vara bemannade med flaggvakter som tillåter passage endast för lokal kollektivtrafik, färdtjänst och andra som fått dispens beviljad i förväg.