Alla ärenden på nästa möte i Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Foto © Aminata Grut

POLITIK • Nu finns föredragningslista och handlingar till stadsdelsnämndens nästa sammanträde på webbsajten Insyn Sverige.

Sammanträdet är planerat att äga rum kl 18.00 den 19 oktober i Skarpnäcks kulturhus. Den som vill får närvara och under den inledande presentationen kan det också finnas möjlighet att ställa frågor.

Redaktionen
2017-10-05 kl 11:24, uppdaterat kl 20:30
redaktion@skarpnacksnyheter.se

 

Länkar
Här hittar du handlingarna