Har dragit tillbaka bygglovsansökan för butikslokaler vid Horisontvägen

""
Den tidigare ritningen innehöll förslag om butikslokaler och kafé. Ritning: Offentlig handling från Stockholms stads stadsbyggnadskontor.

AKTUELLT • Det blir inga lokaler för butiker, kafé och dagligvaruhandel på den sista obebyggda biten mark invid Flygledargatan och Horisontvägen i Skarpnäck och bushållplatsen. Den aktuella byggherren har dragit tillbaka sin tidigare bygglovsansökan och vill nu istället bygga enbart industrilokaler på resten av tomten.

Det var nu i början av oktober som byggherren beslutade sig för att dra tillbaka sin ansökan om att få bygga något annat än industrilokaler, istället för att komplettera med begärda uppgifter om det tänkta bygget på tomten Flygeleven 3 intill busshållplatsen Horisontvägen på Skarpnäcksfältet.

Det är inte omöjligt att bevilja undantag från stadsplanen, till exempel genom att bevilja tillstånd för butiker, men det kräver att kommunen väger olika intressen och faktorer mot varandra och fattar särskilda beslut om just undantag. Den nuvarande byggherren har att ta hänsyn till en tidsbegränsad rätt att bruka marken och detta kan också spela in i bedömningen av vilken typ av byggnader som till slut godkänns.

Fältet mellan busshållplatsen och nuvarande Skarpnäcks folkhögskola stod länge helt obebyggt. Det var planlagt som industriområde och enligt den ursprungliga planen fanns även möjlighet för Stockholms stad att bygga en simhall på tomten. Men istället för byggnation av simhall fortsatte tomten att stå obebyggd och var till bara för några år sedan en plats dit främst kringresande cirkusar och tivolin kom för att slå upp sina tält.

När Stockholms Rörexpress flyttade in i nybyggda vita industrilokaler närmast folkhögskolan var reaktionerna blandade. Besvikelsen över den uteblivna simhallen var kanske den mest påtagliga. Planerna på en simhall i Skarpnäck är dock inte helt skrotade. I den nya detaljplanen över det område mellan Skarpnäck och Bagarmossen där staden vill att det ska byggas nya bostäder, finns en simhall inritad vid nuvarande sportfältet.

 

""
Den nya bygglovsansökan, där tillbyggnaden är markerad med blått på ritningen, visar hur kompletteringen är tänkt att se ut. Ritning: Offentlig handling från Stockholms stads stadsbyggnadskontor.

Stadsbyggnadskontoret hade hunnit begära kompletteringar av den senaste ansökan, om bygglov för lokaler som frisör, kafé, dagligvaruhandel och butiker, där byggherren ombads att specificera exakt hur och av vem lokalerna skulle användas. Men istället för en komplettering kom nu alltså istället begäran om att dra tillbaka ansökan helt.

I ritningen för den nu aktuella ansökan om bygglov på tomten kompletteras övriga byggnader på tomten enligt samma modell som på övriga industritomter, med utfarter åt endast ett håll, mot Fraktflygargatan.

Redaktionen
2017-10-14 kl 23:00
redaktion@skarpnacksnyheter.se

Relaterat
Stockholms stads stadsbyggnadskontor, här kan du söka efter handlingar. Sök till exempel på tomtnamnet, i det aktuella fallet är namnet Flygeleven 3.