”Straffskärpning är bra, men det behövs mer civilkurage”

Skarpnäcks alle. foto © Skarpnäcks Nyheter

– Regeringens besked om straffskärpningar för vapeninnehav och mer pengar till polisen är bra säger kommunpolis Daniel Granström, men vad vi verkligen behöver är ett större förtroende för oss och vårt arbete.

I går presenterade regeringen ett budgetförslag med utökade satsningar på polisen, med målet att sätta mer fokus på organiserad brottslighet, men också på ”vardagsbrottslighet”. Kraftigt höjda anslag, bättre arbetsförhållanden och tio tusen nyanställda fram till 2024 ska göra det möjligt.

Minimistraffet för olaga innehav av vapen ska också höjas, till två år, vilket ger häktningspresumtion. Det innebär att en person som grips för olaga vapeninnehav inte behöver släppas fri i väntan på rättegång utan kan sitta kvar i häkte för att sedan överföras till fängelse därifrån efter dom. Detta är en åtgärd som regeringen hoppas ska kunna bidra till att få stopp på eskalerande dödligt våld.

Vi ställde några frågor till kommunpolis Daniel Granström, från Globens polisdistrikt.

Vad tycker ni från polisens sida om de skärpta straffen för vapeninnehav?

– Skärpta straff för vapeninnehav är en förutsättning för att vi ska kunna göra något åt det här, så naturligtvis tycker vi att det är jättebra. Det ger oss möjlighet att arbeta på ett helt annat sätt. Vi hoppas också att anslagen används på rätt sätt, att man tätar den läckande båten först så att säga.

Behövs det fler förebyggande insatser lokalt, där civilsamhället är aktivt?

– Vuxen närvaro på en plats där ungdomar annars hänger, det vill säga när vuxna tar tillbaka platser i exempelvis gaturummet genom att vara där, gör att det känns tryggare både för vuxna och ungdomar. Men när vi talar om skjutningar och andra direkta våldsyttringar är det ju något som är mycket svårt att komma åt, eftersom det då oftast handlar om personer som aktivt söker upp och skjuter mot en bestämd person.

– Vad vi behöver från civilsamhället är framför allt förtroende, att man faktiskt kontaktar oss och vågar anmäla brott. Vi har märkt hur många under de senaste åren har tappat tilltron till polisen, kanske med all rätt, men vi behöver kontakten. Kontakta oss, våga berätta och sedan stå för uppgifterna, det kräver civilkurage men anonyma tips hjälper inte alltid, vi behöver folk som vågar vittna i domstol.

text: Aminata Grut
2017-08-21