Stadsdelen vill uppmuntra fler att rösta i valet nästa år

Valregler ur Kommunlagen. Foto © Aminata Grut

LOKALT • Det är valår 2018. Men för få röstar, tycker Stockholms stad. Nu har stadsdelarna fått i uppdrag att öka valdeltagandet, särskilt bland utländska medborgare. Det totala valdeltagandet i Stockholms förorter har varit lågt under de senaste åren, och särskilt lågt bland just utländska medborgare. Många ungdomar röstar också för första gången 2018. 

Efter förra valet 2014 presenterades en statistisk undersökning som visade att skillnaderna mellan valdeltagandet för invånarna i olika stadsdelar hade ökat kraftigt. SVT refererade undersökningen.

I innerstaden röstar omkring 80 procent och så har det sett ut länge. Valdeltagandet ökar dessutom totalt sett i Sverige. Men i förorterna ser det annorlunda ut. I Stockholms stad har Rinkeby det lägsta valdeltagandet med totalt 52 procent 2014 och i valet till kommunfullmäktige deltog bara 40,8 procent av de röstberättigade, skriver Dagens Nyheter i en artikel om satsningar på ytterstaden. Totalt röstade bara 34,4 procent av alla röstberättigade utländska medborgare i valet 2014, enligt Statistiska centralbyrån, SCB.

Många av de utländska medborgare som är bosatta i Sverige känner inte till att de får rösta, samtidigt som den gruppen ökar i antal. I Skarpnäck beräknas antalet röstberättigade utländska medborgare vara omkring 4000 personer 2018, skriver tidningen Mitt i Söderort, som också har intervjuat flera röstberättigade och frågat hur de tänker inför valet nästa år.

Redaktionen
2017-10-27, kl 10:02

FAKTA: Alla utländska medborgare som har fyllt 18 år och har varit bosatta permanent i Sverige de senaste tre åren har rösträtt i två lokala val – till landstinget och kommunen. För en nordisk medborgare räcker det med att vara folkbokförd i Sverige för att få rösta. Svenska medborgare som fyllt 18 har rösträtt i tre val, de två lokala valen till landstinget och kommunen, samt val till Riksdagen.