bild på sopor
Aktuellt

Stoppet i Skarpnäcks sopsug riskerar bli långvarigt

Sedan den 19 december 2019 är både sopsugsanläggningen och alla sopnedkast på Skarpnäcksfältet avstängda. Skarpnäcksborna får istället slänga sina sopor på bakgårdarna, där problem med råttor har börjat uppstå. Klagomålen på bristande information från hyresvärdarna […]